Valors


Premira pot definir-se amb els següents valors:

Col·laboració
Treballem juntament amb els nostres proveïdors i clients per millorar dia a dia i satisfer les seves necessitats.

Servei
Actuant amb eficiència, rapidesa i precisió.

Qualitat i màxima puresa
És garantia en tots els productes oferts per la nostra companyia.

Millora contínua i innovació
Som conscients de la importància de mirar al futur, per això oferim el millor del mercat per donar suport i servei únic als nostres clients.

Respecte pel medi ambient
La protecció i conservació de l'entorn són elements claus en el creixement de la companyia.

Formació
L'empresa es preocupa de la formació contínua de tots els treballadors, en els seus diversos àmbits.

Ètica i transparència
Són presents en el comportament i actuacions de tots els treballadors i col·laboradors de la nostra organització.

Seguretat
En els processos, instal·lacions i serveis, la seguretat hi pren prioritat, prestant especial atenció a la protecció dels treballadors, contractistes, clients i a l'entorn local. Aquest principi d'actuació és transmès i se’n pren consciència a tota l'organització.