Repsol BiEnergy e+10


Repsol BiEnergy e+10 És el gasoil calefacció de Repsol d'última generació, especialment dissenyat per a les calderes domèstiques més avançades, que incorporen tecnologia de condensació i cremador de flama blava, permetent obtenir un rendiment màxim i equiparable als equips de gas natural.

Aquestes calderes de condensació són obligatòries per a noves instal·lacions i reformes.


Major eficiència energètica amb estalvis de fins al 30%

Gràcies a la seva formulació exclusiva i al seu baix contingut de sofre (inferior a 10 mg/kg), supera les exigències dels principals fabricants de calderes i s'adapta als més alts estàndards de gasoil de calefacció exigits a Europa.

Reducció d'emissions a l'atmosfera

BiEnergy e+ 10, en combinació amb calderes de condensació i el cremador de flama blava, redueix fins a un 20% les emissions d'òxids de nitrogen i un 95% les emissions de monòxid de carboni, partícules i òxids de sofre*. A més, la reducció de consum de combustible contribueix a un descens d'emissions de C02.

* Emissions d'òxids de sofre: també aplicable a calderes estàndard

Major estalvi en el manteniment, gràcies a la seva nova fórmula

L'exclusiva formulació del nou BiEnergy e+ 10garanteix una major estabilitat del producte i un òptim funcionament de les calderes de condensació, minimitzant les possibles avaries i despeses derivades.

I a més a més, està recomanat pels principals fabricants de calderes:

Tifell, Wolf, Rotex, Viesmann, Junkers i Boderus entre unes altres.